powrót
Stanowisko
Kustosz, Dział Zbiorów Dawnych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3806—4009 PLN brutto

Miasto
Kozłówka
Województwo
Lubelskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

19.11 14.12

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

naukowe opracowanie zbiorów, prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych, inwentaryzacja, katalogowanie zbiorów, w tym elektroniczne w systemie MONA, opieka merytoryczna nad powierzonymi obiektami, ekspozycjami, magazynami i znajdującymi się tam muzealiami, w tym nadzór nad stanem zachowania i prawidłowym zabezpieczeniem zbiorów we współpracy z innymi działami muzeum, inicjowanie i organizacja wystaw czasowych w zakresie zgodnym z działalnością muzeum, inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji itp. we współpracy z innymi pracownikami merytorycznymi oraz działem edukacji, informacji muzealnej i wydawnictw, w siedzibie Muzeum oraz poza nim, inicjowanie i udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w zakresie zgodnym z działalnością muzeum, współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Wymagania

wykształcenie wyższe kierunkowe: historia sztuki (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej,
co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą, umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office), znajomość języków obcych, preferowany język angielski na poziomie min. B2.

Oferujemy

ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,
zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

CV i list motywacyjny, wraz z klauzulą zgody na przetwarznie danych osobowych, należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: kustosz”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.