powrót
Stanowisko
Konserwator
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

07.06 30.06

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
• Bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej w gmachu głównym UMFC
• Wykonywanie instalacji elektrycznych w miarę potrzeb
• Wykonywanie drobnych prac remontowych (malowanie, kładzenie podłóg, podwieszanie sufitów)
• Konserwacja i naprawa drobnego sprzętu, mebli, zamków, drzwi, wyposażenia uczelni, itp.
• Naprawa przedmiotów przy których nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie,
• Utrzymanie (przeglądy i naprawy) maszyn i urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w firmie (naprawy tylko w zakresie podstawowym)
• Zgłoszenia awarii do serwisów zewnętrznych
• Zamawianie towarów i narzędzi niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac

Wymagania

Wymagania:
• Uprawnienia SEP E do 1kV
• Brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m
• Bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielności
• Komunikatywności oraz umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z ludźmi
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przy oświetleniu scenicznym

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• praca w systemie zmianowym 7:00 - 15:00/13:00 – 21:00,
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Zgłoszenia należy kierować na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl. do dnia 30.06.2021 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Warunki aplikowania

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko „Konserwator”

……………………………………….
(data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod_malpa_chopin.edu.pl
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w proces rekrutacji.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
C.D. na stronie internetowej www.chopin.edu.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.