powrót
Stanowisko
Konserwator złożonych obiektów techniki
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

09.02 07.03

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych złożonych z wielu materiałów
Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną
Przygotowywanie opisów stanów zachowania obiektów
Kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
Udział w pracach związanych z realizacją i przygotowaniem wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów

Umiejętności i predyspozycje:
Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność
Zaangażowanie w wykonywaną pracę i obowiązkowość
Odpowiedzialność, sumienność
Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

Wymagania

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalizacje: drewno, metal
Swobodne posługiwanie się pakietem MS Office
Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich
Znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów

Wymagania dodatkowe (fakultatywnie):
Znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki
Znajomość podstawowych technik konserwacji tworzyw sztucznych

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV)
List motywacyjny

Oferujemy

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Liczba etatów: 1
Miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Warunki aplikowania

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „rekrutacja na stanowisko „Konserwator złożonych obiektów techniki” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl nieprzekraczalnym terminie 07.03.2021 r. Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.