powrót
Stanowisko

Konserwator Zbiorów Muzealnych

Umowa
etat
Miasto
Olsztynek
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.01 31.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Literatura
  • Muzeum
  • Sztuka

Opis stanowiska

• Opracowywanie zaleceń konserwatorskich i programów prac konserwatorskich dla obiektów ruchomych i nieruchomych znajdujących się w kolekcji Muzeum.
• Prowadzenie bieżących prac zabezpieczających i konserwatorskich przy obiektach architektury i muzealiach ruchomych.
• Sporządzanie dokumentacji z wykonywanych prac.
• Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, przemieszczaniem zbiorów wewnątrz Muzeum i na zewnątrz.
• Opieka konserwatorska nad zbiorami na ekspozycjach i w magazynach, w tym konserwacja zachowawcza, monitoring warunków środowiskowych i stanu zachowania eksponatów.
• Nadzór konserwatorski nad pracami budowlanymi prowadzonymi przy translokacjach obiektów zabytkowych do Muzeum.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe specjalistyczne.
• Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie/ umowa o pracę na pełny etat.

Warunki aplikowania

• CV,
• list motywacyjny,
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
• opcjonalnie: dorobek naukowy.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum, 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.