powrót
Stanowisko

Kierownik/Kierowniczka Działu Edukacji

Umowa
etat
Wynagrodzenie

5600—6300 PLN brutto

Miasto
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.04 17.05

Słowa kluczowe
  • Edukacja

Opis stanowiska

W związku z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej oraz rozwojem oferty edukacyjnej poszukujemy osoby, która stworzy Dział Edukacji w Młynach Rothera.
Będziesz odpowiedzialny/a za tworzenie i realizację oferty edukacyjnej Młynów Rothera oraz zarządzanie zespołem Działu Edukacji.

Główny zakres odpowiedzialności:
1. Zarządzanie zespołem Działu Edukacji, w tym: wyznaczanie i delegowanie zadań, motywowanie, organizowanie pracy zespołu, stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego pracowników, nadzór nad prawidłową realizacją zadań;
2. Tworzenie i realizacja oferty edukacyjnej instytucji poprzez osiąganie wyznaczonych celów. Oferta edukacyjna obejmuje obszary działalności instytucji jako centrum nauki, centrum dziedzictwa i centrum kreatywności;
3. Nadzór nad prawidłowym i efektywnym wydatkowaniem budżetu Działu Edukacji;
4. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z interesariuszami instytucji w zakresie realizacji oferty edukacyjnej;
5. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji między Działem Edukacji a pozostałymi Działami instytucji;
6. Prowadzenie spraw formalnych związanych z funkcjonowaniem Działu Edukacji, w tym w zakresie sprawozdawczości;
7. Bieżąca współpraca i dbałość 0 rozwój kontaktów z interesariuszami instytucji w obszarze edukacji;
8. Tworzenie i nadzór nad tworzeniem materiałów edukacyjnych od strony merytorycznej;
9. Monitorowanie skuteczności działań edukacyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
10. Informowanie o ofercie edukacyjnej instytucji;
11. Dbanie o pozytywny wizerunek instytucji.

Wymagania

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

1. Wykształcenie wyższe;
2. Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji;
3. Co najmniej jednoroczne doświadczenie na stanowisku kierowniczymi lub udokumentowane doświadczenie zarządzania / koordynacji pracy zespołów
4. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
5. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

b. preferowane:
1. Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury;
c. mile widziane:
1. Doświadczenie w tworzeniu i kompleksowym zarządzaniu ofertą edukacyjną ;
2. Ukończone studia/szkolenia/kursy z zakresie edukacji poza formalnej;
3. Znajomość trendów w edukacji.

Oferujemy

Oferujemy:

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
2. Wynagrodzenie: zasadnicze 5.600 - 6.300 zł brutto + dodatek funkcyjny;
3. Czas pracy: pełen etat;
4. Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych;
5. Współtworzenie marki Młynów Rothera, jednej z najważniejszych bydgoskich inwestycji ostatnich lat;
6. Wpływ na ustalanie zasad współpracy;
7. Planowany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec
8. Ostateczny termin składania aplikacji: 17.05.2024 r.

Warunki aplikowania

Zasady rekrutacji:
1. Forma nadsyłania zgłoszeń: mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Kierownik/Kierowniczka Działu Edukacji

1. Wymagane dokumenty:
a) CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

b) Zadanie 1: Napisz, jakim największym i najbardziej złożonym projektem edukacyjnym zarządzałeś/aś? (do 1800 znaków ze spacjami)

c) Zadanie 2: Opisz co możesz wnieść do naszej instytucji oraz czego od nas oczekujesz (do 3600 znaków ze spacjami)

Inne informacje / uwagi:
1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
Klauzula RODO dla kandydatów do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy znajduje się na stronie:
https://mlynyrothera.pl/wp-content/uploads/2023/03/Klauzula-RODO-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.