powrót
Stanowisko
KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.10 14.11

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• organizowanie prac niezbędnych do stworzenia wystawy stałej, wystaw czasowych i wystaw organizowanych poza siedzibą Muzeum inspirujących do refleksji na temat historii warszawskiego getta, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej, szczególnie w Warszawie i okolicach oraz Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów
• udział w pracach związanych z tworzeniem wystaw czasowych w Polsce i na świecie
• inicjowanie i prowadzenie współpracy z innymi instytucjami w zakresie tworzenia wystawy stałej i wystaw czasowych;
• współdziałanie w pozyskiwaniu eksponatów, ikonografii, archiwaliów, związanych z historią getta warszawskiego, historią Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historią i Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej;
• udział w sporządzaniu projektów wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Wystaw;
• realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Wystaw;
• udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Wystaw;
• sporządzanie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Działu Wystaw;
• ścisła współpraca z pozostałymi Działami Muzeum, a w szczególności z Działem Naukowym, Działem Zbiorów, Działem Edukacji, Działem Promocji oraz Działem Komunikacji Społecznej.

Wymagania

• wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: historia sztuki, muzealnictwo
• 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz pracy w muzeum
• znajomość zagadnień w zakresie organizacji wystaw, w tym tworzenia scenariuszy planowania, tworzenia budżetów i rozliczania kosztów, a także procesu ewaluacji zadań
• umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• znajomość drugiego języka obcego
• doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, w tym muzeami i galeriami sztuki
• znajomość tematyki związanej z kulturą i historią polskich Żydów.

Oferujemy

• umowę o pracę na pełny etat
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwość podwyższania kwalifikacji
• pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy
• praca w intensywnie rozwijającej się instytucji kultury
• praca w międzynarodowym środowisku

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 14 listopada 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.