powrót
Stanowisko
KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • IT
  • Muzeum
  • Nowe media
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• utrzymanie wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w Muzeum, systemów operacyjnych, telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, stron internetowych i baz danych oraz zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania w Muzeum,
• zarządzanie strukturą teleinformatyczną Muzeum oraz planowanie jej rozwoju,
• monitorowanie systemów, tworzenie kopii zapasowych, konfigurowanie sprzętu oraz instalowanie nowego oprogramowania i oprzyrządowania;
• udzielenie niezbędnej pomocy pracownikom Muzeum w zakresie użytkowania i prawidłowej eksploatacji zasobów teleinformatycznych i związanych z nimi urządzeń; urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego,
• współtworzenie, wdrażanie i realizacja zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• współpraca z Działem Zamówień w zakresie przygotowania i prowadzenia konkursów oraz postępowań z zakresu zamówień publicznych związanych z teleinformatyką dla Muzeum;
• współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania zapytań ofertowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień z zakresu teleinformatyki,
• przygotowywanie i obsługa systemów audiowizualnych na potrzeby wystawy stałej i wystaw czasowych Muzeum,
• bieżące doradztwo w zakresie teleinformatyki;
• przygotowanie projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań w zakresie teleinformatyki w Muzeum;
• sporządzanie projektów wieloletnich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Teleinformatyki;
• realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Teleinformatyki;
• sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Teleinformatyki;
• sporządzanie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, cybernetyki lub nauk pokrewnych,
• min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
• znajomość tematyki związanej z rozwiązaniami cyfrowymi, infrastrukturą teleinformatyczną, jej projektowaniem i wdrażaniem,
• doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami sieciowymi, serwerami, urządzeniami końcowymi, mobilnymi i ich utrzymaniem,
• znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i gotowość do ich wdrożenia w środowisku Muzeum,
• doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania właściwego dla pracy biurowej, cyfrowej archiwizacji danych, digitalizacji materiałów wizualnych i ich prezentacji etc.,
• umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

• preferowane doświadczenie z wdrożeń narzędzi teleinformatycznych w instytucjach kultury,
• pożądana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
• pracę w rozwijającej się instytucji;
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.