powrót
Stanowisko
Kierownik Działu koordynatorów i producentów wydarzeń artystycznych
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.07 10.08

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzyka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Planowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.
• Planowanie i realizacja wyznaczonych projektów artystycznych NFM, festiwali organizowanych przez NFM oraz innych wydarzeń, we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Forum oraz podmiotami zewnętrznymi.
• Współpraca z Kierownikami artystycznymi poszczególnych projektów artystycznych.
• Przygotowanie planów budżetowych wskazanych projektów artystycznych i kontroli ich realizacji.
• Negocjowanie i ustalanie szczegółów współpracy z artystami i innymi podmiotami zewnętrznymi
• Przygotowywanie umów cywilnoprawnych.
• Nadzór nad koordynacją wolontariatu na potrzeby działu.
• Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację Projektów.

Wymagania

WYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe.
• Biegła znajomość języka angielskiego – poziom zaawansowany w mowie i piśmie.
• Doświadczenie w koordynacji i realizacji wydarzeń artystycznych.
• Podstawowa orientacja w przepisach prawnych dotyczących działalności publicznych instytucji kultury.
• Ogólna znajomość regulacji prawnych mających wpływ na postanowienia umów których przedmiotem są prawa autorskie i prawa pokrewne.
• Doskonałe umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, oraz umiejętność prowadzenia negocjacji.
• Wysoki poziom kultury osobistej.
• Samodzielność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
• Znajomość rynku muzycznego (festiwale, firmy nagraniowe, orkiestry, soliści, etc.)
Mile widziana:
• Znajomość 2 języka obcego
• Znajomość organizacji pracy w instytucji kultury.

Oferujemy

OFERUJEMY:
• Stabilną pracę w renomowanej Instytucji;
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
• Możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach;
• Dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych,
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport,
• Przyjazną atmosferę pracy;
• Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Kierownik Działu koordynatorów i producentów wydarzeń artystycznych” w terminie do 10.08.2021r.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.