powrót
Stanowisko
Kierownik działu koordynacji pracy artystycznej
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Czas trwania oferty

02.06 20.06

Słowa kluczowe
  • Teatr
Opis stanowiska

• odpowiedzialność za planowanie i organizację pracy artystycznej Teatru, w tym koordynacja pracy całego pionu artystycznego we współpracy z pionem technicznym i administracyjnym
• kierowanie działem Organizacji Pracy Artystycznej i nadzorowanie pracy pracowników działu
• tworzenie planu pracy artystycznej
• przygotowanie harmonogramów pracy pracowników artystycznych
• przygotowywanie umów dla artystów współpracujących z Teatrem
• rozliczanie pracy pracowników merytorycznych podległych działowi
• prowadzenie kontaktów i negocjowanie warunków z realizatorami i artystami współpracującymi z Teatrem
• ze względu na specyfikę działalności Teatru czas pracy jest nienormowany i w przypadku takiej potrzeby obejmuje także pracę weekendy (np. premiery)

Wymagania

• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub w branży artystycznej
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
• wskazane wykształcenie muzyczne
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, wskazana znajomość innych języków obcych
• biegła obsługa komputera
• umiejętność zarządzania zespołem i organizacji pracy podległego zespołu
• odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań
• umiejętność pracy pod presją czasu i w szybko zmieniających się warunkach
• mile widziane referencje

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
• pracę w prestiżowej i wielokrotnie wyróżnianej także na arenie międzynarodowej instytucji kultury (największej w regionie i jednej z największych i najważniejszych w kraju)
• udział w unikatowych i ambitnych projektach artystycznych
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju

Warunki aplikowania

dokumenty z dopiskiem „Pracownicy Teatru” należy składać osobiście w siedzibie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań - kadry, drogą elektroniczną na adres: kadry@opera.poznan.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, - kadry, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań;
termin składania ofert: zgodnie z ogłoszonym terminem rekrutacji. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701;
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów;
osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.