powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.04 16.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Dział: Dział Finansowo-Księgowy
Nr ref.: KDFK/2021

Zakres obowiązków:
 nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań
 współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum
 współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego
 należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
 kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT
 rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych
 prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę
 obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych
 przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
 min. 5 lat stażu pracy
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:
 kursy i szkolenia z zakresu księgowego
 znajomość języka angielskiego
 odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 CV z numerem referencyjnym (nr ref. KDFK/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 16.04.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania-dla-kandydatow-kandydatek.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.