powrót
Stanowisko
Kierownik / Dział Biblioteka i Archiwum
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Muzeum
Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
• kierowanie pracą, organizowanie i koordynowanie zadań pracowników działu;
• gromadzenie, inwentaryzowanie, opracowywanie książek i czasopism oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwatorskich związanych ze zbiorami;
• obsługa i udostępnianie zbiorów dla użytkowników biblioteki: osób z zewnątrz oraz pracowników;
• poszerzanie księgozbioru poprzez zakupy, pozyskiwanie darów i wymianę międzyinstytucjonalną;
• prowadzenie wymiany publikacji między instytucjami, w tym: wysyłka egzemplarzy obowiązkowych;
• gromadzenie muzealiów o charakterze materiałów archiwalnych dotyczących szeroko pojętego włókiennictwa;
• gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością Muzeum w ramach archiwum zakładowego;
• współpraca z Działem Realizacji Wystaw i Wydawnictw w zakresie przygotowywania publikacji własnych muzeum i ich dystrybucji.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki bibliotekoznawstwo, informacja naukowa;
• 3-letni staż pracy
• kwalifikacje do prowadzenia archiwum zakładowego
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
• samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
• umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:
• znajomość programów bibliotecznych (Libra, Prolib, Patron);
• doświadczenie w pracy w muzeum lub innej instytucji kultury.

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie,
- umowę o prace (cały etat),
- pracę w ciekawym miejscu.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające powyższej klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów do 31 stycznia 2021 roku
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub: kadry@cmwl.pl i m.kowalewska@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.