powrót
Stanowisko
Kierownik baletu
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

23.11 31.12

Słowa kluczowe
  • Sztuka
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:
• przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju zespołu baletu wraz z harmonogramem działań
na poszczególne sezony artystyczne,
• przygotowywanie obsad oraz harmonogramów przedstawień,
• proponowanie i wybór tytułów baletu do repertuaru na nowy sezon,
• zarządzanie zespołem i jego rozwój,
• rekomendowanie do współpracy choreografów, solistów oraz pedagogów różnych form tańca,
• przygotowywanie zespołu baletu do wykonania przedstawienia,
• kierowanie próbami zbiorowymi i indywidualnymi baletu,
• udział w próbach do nowych spektakli w charakterze asystenta choreografa, przekazywanie tych choreografii zespołowi oraz wprowadzanie nowych członków zespołu lub tancerzy gościnnych w role,
• ścisłą współpracę z Dyrektorem Artystycznym.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:
• ukończenia szkoły baletowej,
• wykształcenia wyższego-preferowane o kierunku pedagogika,
• doświadczenia w kierowaniu zespołem baletowym,
• wysoko rozwiniętej kultury osobistej,
• posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
• bardzo dobrej znajomość języka angielskiego,
• stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Oferujemy

.

Warunki aplikowania

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:
 Własne opracowanie strategii rozwoju Zespołu Baletu Opery Wrocławskiej wraz z harmonogramem działań w sezonie artystycznym 2021/2022 oraz 2022/2023,
 CV,
 List motywacyjny,
 Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 Kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie w kierowaniu zespołem baletowym.

Opera Wrocławska informuje, że konkurs zostanie przeprowadzony etapowo.
Po ocenie przesłanych przez kandydatów dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone do kolejnych etapów.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert do 31 grudnia 2021r. do godziny 16:00.
Dokumenty prosimy przesłać na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, z napisem REKRUTACJA – KIEROWNIK BALETU.
Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 89 65 w godzinach 8:00-15:00.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w
przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek
nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres
korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.