powrót
Stanowisko
instruktor ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3500—4000 PLN netto

Miasto
Legionowo
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

24.01 29.02

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

instruktor ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej

Wymagania

Wykształcenie:
• ukończenie studiów wyższych, preferowany kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo lub kierunki pokrewne.
Wymagania niezbędne:
 doświadczenie zawodowe na stanowiskach bibliotekarskich,
 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym informatycznych systemów bibliotecznych,
 bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych,
 umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy.
Pożądane:
• umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność,
• motywacja do pracy,
• odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
• dobra organizacja pracy – zarówno tej samodzielnej, jak i zespołowej,
• umiejętność i chęci uczenia się oraz dzielenia się wiedzą/doświadczeniem,
• otwartość na rozwój.

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:
• planowane zatrudnienie od 16 marca 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 1 etat
czas pracy: do uzgodnienia

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1) informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zamieszczona na stronie: www.pik.legionowski.pl
3) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Rekrutacja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie”) w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie lub przesłać pocztą do 29 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje pod numerem: 22 774 21 44.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.