powrót
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Umowa
dzieło / na zlecenie
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
policealne / wyższe
Czas trwania oferty

13.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzyka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• Realizacja obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z przepisów prawa.
• Opracowanie, wdrażanie i aktualizacja wewnętrznych polityk, standardów oraz procedur związanych z ochroną danych osobowych.
• Udział w sporządzaniu umów, regulaminów, klauzul informacyjnych i zgód, a także innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.
• Przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych.
• Monitorowanie funkcjonowania wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych.
• Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszeń.
• Bieżące wsparcie dla pracowników firmy w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
• Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
• Sporządzanie odpowiedzi na skargi lub żądania użytkowników dotyczące realizacji ich praw określonych w RODO, kontakt z PUODO.
• Pełnienie funkcji redaktora naczelnego BIP NFM.

Wymagania

WYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe i/lub ukończone kursy/szkolenia związane z ochroną danych osobowych.
• Znajomość krajowych i europejskich przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
• Umiejętność podejmowania decyzji oraz szybkiego reagowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w zakresie odpowiednim do zaistniałych okoliczności.
• Umiejętności analityczne, w tym identyfikacji ryzyk, tworzenia rejestrów i baz danych.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
• Znajomość standardów i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego.
• Umiejętność organizowania pracy, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność.
Dodatkowym atutem będzie:
• Doświadczenie w pracy na stanowisku Inspektora Danych Osobowych (IOD).
• Znajomość specyfiki działania instytucji kultury.

Oferujemy

OFERUJEMY:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną.
• Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Warunki aplikowania

SKŁADANIE APLIKACJI:
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) w języku polskim na adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem w tytule: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” do dnia 31.01.2021
Proces rekrutacyjny będzie odbywał się w oparciu o aplikację.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.