powrót
Stanowisko

Historyk sztuki

Umowa
etat
Miasto
Olsztynek
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

18.11 28.02

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Fotografia
  • Literatura
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem

Opis stanowiska

- prowadzenie badań naukowych i terenowych w zakresie układów ruralistycznych, rozplanowania zagród i tradycyjnego budownictwa ludowego
- prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencjonowania obiektów nieruchomych Muzeum
- wykonywanie dokumentacji opisowej i fotograficznej dotyczącej obiektów nieruchomych Muzeum, sukcesywne uzupełnianie o materiały archiwalne, ikonograficzne, bibliograficzne itp.
- naukowe opracowywanie wyników badań oraz ich publikacja w wydawnictwach własnych i zewnętrznych
- udział w tworzeniu scenariuszy wystaw
- uczestnictwo w działaniach o charakterze naukowym, edukacyjnym i upowszechniającym w zakresie zadań działu.

Wymagania

- Wykształcenie wyższe kierunkowe
- Znajomość historii ziem pruskich, głównie okresu Prus Wschodnich
- Wiedza z zakresu ochrony zabytków, znajomość ustawy o Muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Znajomość języka niemieckiego pozwalająca na rozumienie źródeł niemieckojęzycznych
- Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie/ umowa o pracę na pełny etat.

Warunki aplikowania

• CV,
• list motywacyjny,
• poświadczenie dorobku naukowego
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
• opcjonalnie: dorobek naukowy.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum, 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.