powrót
Stanowisko
Główny Specjalista / Główna Specjalistka ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

do 6000 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

09.08 30.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
●opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
●organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych,
●prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem,
●udział w pracach komisji przetargowych,
●sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych,
●przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych,
●czynny udział w pracach zespołów zadaniowych działu operacyjnego (szacowanie kosztów, przygotowywanie odpowiedzi dla MKIDN oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w zw. z bieżącymi zapytaniami, interpelacjami dotyczącymi stosowanych procedur, ponoszonych kosztów i wydatków),
●wsparcie realizowanej inwestycji nowego budynku Muzeum w zakresie postępowań przetargowych i opracowywanie niezbędnej dokumentacji.

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
●wykształcenia wyższego (kierunki techniczne, prawnicze lub administracyjne),
●minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 30 000 euro,
●biegłej znajomości Prawa zamówień publicznych, mile widziana znajomość Prawa Budowlanego
●minimum trzyletniego, udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych, w szczególności postępowań pow. 30 000 euro
●biegłej znajomości obsługi programu Excel
●zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej,
●komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności.

Oferujemy

Co oferujemy:
•zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
•wynagrodzenie zasadnicze w wysokości między 5500 - 7500 zł brutto (zależne od posiadanego doświadczenia),
•dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego).

Warunki aplikowania

Jak aplikować?
CV prosimy przesyłać na adres: kariera@artmuseum.pl
W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: DO/GS/08/21
Na aplikacje czekamy do 30.09.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami. W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

Dodatkowo prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.