powrót
Stanowisko
Główny specjalista ds. kadr i płac
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.11 15.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Kadry
Opis stanowiska

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:
Główny specjalista ds. kadr i płac

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Kraków, Wola Justowska, częściowo praca zdalna
Obowiązki:
• administrowanie sprawami pracowniczymi oraz koordynowanie obiegu dokumentów personalnych,
• sporządzanie, prowadzenie, aktualizowanie i archiwizowanie akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej,
• przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy,
• zgłaszanie do ZUS i wyrejestrowywanie z ZUS pracowników, członków rodzin, zleceniobiorców i wykonawców,
• zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z benefitów (m.in. program sportowy),
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, rozliczanie wynagrodzeń do umów cywilno-prawnych,
• bieżąca kontrola nad badaniami profilaktycznymi i szkoleniami BHP pracowników,
• sporządzanie dokumentacji/sprawozdań: ZUS, PDOF, GUS, PFRON, PPK,
• pomoc w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i procedur,
• przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne MIK.

Wymagania

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe,
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie samodzielnego naliczania wynagrodzeń i administrowania aktami osobowymi,
• praktyczna znajomość przepisów ZUS, prawa podatkowego oraz prawa pracy,
• znajomość programu Płatnik,
• doskonała organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
• sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będą:
• znajomość zagadnień kadrowych związanych z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
• umiejętność obsługi systemu: Symfonia Kadry i Płace.

Oferujemy

Oferujemy:
• pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość bieżącego rozwoju zawodowego,
• pracę w przyjaznej atmosferze,
• pakiet świadczeń socjalnych.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 15 grudnia 2021 r. na adres: rekrutacja@mik.krakow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:
Udzielam zgody Małopolskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. kadr i płac. Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. 28 Lipca 1943 17C. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody kandydata jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.
Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.