powrót
Stanowisko
Główny(-a) specjalista(-ka) ds. merytorycznych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.12 21.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
1. Przygotowanie organizacyjno-merytoryczne do otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, przyszłego oddziału Muzeum Warszawy.
2. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego związanego z losami mieszkańców Warszawy w czasie powstania warszawskiego, a także dziejami upamiętnienie ofiar powstania poprzez m.in.:
 kształtowanie programu działalności Izby Pamięci;
 wyznaczanie kierunków rozwoju;
 nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie;
 inicjowanie i opracowywanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych;
 nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Izbie Pamięci;
 udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 opiekę merytoryczną nad wystawą stałą oraz inicjowanie i udział w realizacji programów jej towarzyszących;
 gromadzenie relacji świadków historii;
 współpracę ze środowiskami lokalnymi i podmiotami realizującymi zadania o charakterze tematycznie podobnym do zadań Izby Pamięci;
 propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie.
3. Monitorowanie stanu technicznego obiektu i współpraca z obszarem administracyjno–technicznym w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem technicznym oraz bezpieczeństwem.

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe humanistyczne;
 min. 3 lata stażu pracy;
 znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Mile widziane:
 znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 planowanie i organizacja pracy, zarządzanie zespołem, umiejętności negocjacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów;
 sumienność, odpowiedzialność, decyzyjność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;
 przyjazne środowisko;
 niezbędne narzędzia do pracy;
 możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 koncepcji programowej, listu motywacyjnego oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. GSM_3BZ/2021) zawierających poniższą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Zgłoszenia prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania zgłoszeń: 21.01.2022 r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.