powrót
Stanowisko
Edukatorka / edukator
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3.000—3.600 PLN brutto

Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.04 10.05

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

- opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych (także w języku obcym) poprzez takie formy jak: warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania po wystawach, prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie, prowadzenie zajęć on-line;
- koordynacja bieżącego ruchu odbiorców muzealnej działalności edukacyjnej;
- współpraca ze szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia, w tym kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku;
- opracowywanie bieżących pomocy dydaktycznych na potrzeby różnych form działalności edukacyjnej, w tym: prezentacji do wykładów, kart pracy; gier edukacyjnych; inne obowiązki w ramach pracy działu.

Wymagania

- wykształcenie wyższe (preferowane: architektura, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych i kierunki pokrewne);
- znajomość języka obcego na poziomie pozwalającym prowadzić zajęcia/ oprowadzać wycieczki po muzeum (preferowany język angielski);
- doświadczenie z zakresu edukacji artystycznej/pedagogiki z różnego typu odbiorcami, także osobami z niepełnosprawnością;
- obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i terminowość;
- elastyczność i umiejętność pracy w stresie;
- zdolności manualne;
- kreatywność i zaangażowanie.

Oferujemy

- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
- zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
- możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz własnych zainteresowań i pasji;
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
- możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów;

Warunki aplikowania

Aplikacje należy składać drogą elektroniczna na adres muzeum@ma.wroc.pl w tytule maila wpisując „Rekrutacja – edukacja”.

Termin składania aplikacji: 10 maja 2021 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 czerwca 2021.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty:

CV (w języku polskim),

list motywacyjny (w języku polskim),

kopia dyplomu,

certyfikaty, opinie, rekomendacje,

poświadczenie znajomości języka obcego,

ew. kopie świadectw pracy.

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko edukator ogłoszonego i prowadzonego przez Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.