powrót
Stanowisko

Edukator/ka

Umowa
dzieło / na zlecenie
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

10.11 10.12

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki na stanowisku pracy:
• Prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów dla grup szkolnych, uczestników indywidualnych oraz rodzin
• Oprowadzanie zwiedzających po wystawie
• Realizacja działań edukacyjnych Muzeum
• Realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć lekcji muzealnych

Wymagania

Wymagania:
• Umiejętność pracy z różnymi grupami odbiorców
• Dyspozycyjność w godzinach pracy Muzeum, również w weekendy
• Wysoka kultura osobista
• Kreatywność

Mile widziane:
• Wykształcenie o profilu nauk historyczno-społecznych
• Doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej

Oferujemy

Oferujemy:
• Umowę zlecenie
• Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu nowej Instytucji Kultury
• Pracę w zgranym zespole
• Przyjazną i twórczą atmosferę pracy

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: edukacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – edukator/ka) w terminie do 10 grudnia 2022 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.