powrót
Stanowisko
edukator/edukatorka w Muzeum Pałac Herbsta
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.12 15.02

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

1. Opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej, w oparciu o ekspozycję wnętrz i kolekcję sztuki dawnej, poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania, konkursy;
2. Koordynacja bieżącego ruchu odbiorców muzealnej działalności edukacyjnej;
3. Współpraca ze szkolnictwem instytucjonalnym na każdym poziomie kształcenia, w tym Uniwersytetami Trzeciego Wieku, kuratoriami i ośrodkami metodycznymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi;
4. Współpraca przy organizowaniu wystaw czasowych;
5. Realizowanie innych obowiązków w zakresie działalności działu;
6. Zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.

Wymagania

1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika, neofilologie;
2. dobra znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki lub angielski);
3. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
4. obsługa komputera i urządzeń biurowych;
5. bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
6. doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą/dorosłymi/seniorami;
7. doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych;
8. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9. obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
10. lojalność i odpowiedzialność;
11. umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych,
12. umiejętność pracy w zespole;
13. kreatywność

Oferujemy

1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
2. Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
3. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki. Współpraca z ambitnym zespołem profesjonalistów;

Warunki aplikowania

1. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).
3. Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.