powrót
Stanowisko
Praktyka / Dział Organizacji
Profil Działalności

Instytut Grotowskiego jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach. Dział organizacji zajmuje się realizacją projektów od pierwszego maila do opuszczenia wydarzenia przez ostatniego widza.

Adres

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, Rynek-Ratusz 27

Województwo
Dolnośląskie
Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Kadry
  • Sztuka
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
11.10.2021 - 31.03.2022
Długość Praktyk
240 godzin
Tryb

praktyki również w weekendy

Dni robocze

3.4 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

pomoc w realizacji projektów artystycznych:
- uzupełnianie harmonogramów,
- projektowanie budżetów,
- wymiana bieżącej korespondencji,
- archiwizowanie dokumentów projektowych,
- obsługa widowni podczas wydarzeń

Cel Praktyk

Zapoznanie się z:
- funkcjonowaniem i strukturą instytucji kultury,
- fazami realizacji projektu,
- kamieniami milowymi projektu,
- wymogami Archiwum Państwowego dotyczącymi przekazywanej dokumentacji,
- specyfiką i dynamiką pracy projektowej w instytucji kultury.

Umiejętność samodzielnego stworzenia harmonogramu i budżetu projektu.

Preferowane kierunki studiów

studia humanistyczne, studia związane z kulturą i sztuką, studia związane z zarządzaniem

Dodatkowe wymagania

łatwość w nawiązywaniu kontaktów, podstawowa znajomość postaci Jerzego Grotowskiego

Uwagi

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.