powrót
Stanowisko
Bibliotekarz – pracownik działu merytorycznego biblioteki
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od 3400 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

24.02 07.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
Opis stanowiska

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku poszukuje kandydata na Pracownika Działu Organizacji Sieci Miejskiej, stanowisko merytoryczne/bibliotekarskie.

Do zadań Działu Organizacji Sieci Miejskiej, a także przyszłego pracownika, będzie należało m.in.:
• organizacja i koordynacja usługi „Książka na telefon”, polegającej na dostarczaniu książek osobom niemobilnym na terenie Gdańska, przy współpracy z filiami bibliotecznymi;
• współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych;
• udzielanie pomocy merytorycznej oraz instrukcyjno-metodycznej filiom WiMBP
w Gdańsku;
• opracowywanie materiałów metodycznych na potrzeby filii;
• uczestnictwo w pracach związanych z doborem nowości wydawniczych
i uzupełnianiem zbiorów do nowo powstających filii bibliotecznych;
• opracowywanie projektów aktów normatywnych Biblioteki, w szczególności regulaminów i zarządzeń w zakresie posiadanych kompetencji;
• badanie i monitorowanie potrzeb czytelników filii Biblioteki, w tym zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami i z grup wykluczonych;
• współpraca z Działem Promocji, Marketingu i PR w zakresie promocji książki, czytelnictwa i Biblioteki.

Wymagania

Od kandydatów na stanowisko Pracownika Działu Organizacji Sieci Miejskiej oczekujemy:
• wykształcenia wyższego;
• znajomości Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 ze zm.);
• znajomość przepisów prawa bibliotecznego – m.in. Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283);
• dobrej znajomości MS Office;
• dobrej znajomości rynku wydawniczego;
• wiedzy na temat funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w Gdańsku.

Dodatkowymi atutami będą:
• praktyczna znajomość programu bibliotecznego Patron;
• znajomość Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) oraz przepisów z nią związanych;
• komunikatywność oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, w tym zwłaszcza z osobami chorymi i niesamodzielnymi;
• kreatywność;
• dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
• dyspozycyjność;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• doświadczenie w obsłudze klienta/pracy z czytelnikiem;
• doświadczenie w pracy z seniorami, obcokrajowcami oraz osobami z niepełnosprawnościami;
• doświadczenie we współpracy z organizacjami i instytucjami, nakierowanymi w swej działalności na wspieranie osób z niepełnosprawnościami i z różnych grup wykluczenia.

Oferujemy

Charakterystyka pracy na stanowisku Pracownika Działu Organizacji Sieci Miejskiej:
• praca od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie – w godzinach 7:30 – 15:30;
• wynagrodzenie miesięczne: pensja zasadnicza od 3.400 zł brutto, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy (+ ewentualny dodatek stażowy);
• miejsce pracy: Budynek Główny Biblioteki, Targ Rakowy 5/6, Gdańsk-Śródmieście,
• praca głównie stacjonarna z uwzględnieniem konieczności wyjazdów do filii w celach instruktażowych, a także kontaktów z czytelnikami niemobilnymi;
• w perspektywie możliwość awansu na samodzielne stanowisko koordynatora do spraw dostępności.
• przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2021 r.

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Pani Anna Marszalec- Kierownik Działu Organizacji Sieci miejskiej pod numerem telefonu 58 301-44-85, lub drogą mailową: anna_marszalec@wbpg.org.pl.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@wbpg.org.pl (z dopiskiem „pracownik DOSM”
w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze,
w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości przez okres 3 miesięcy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 7 marca 2021 roku.
Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zasady-rekrutacji-pracownikw-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewdzkiej-i-miejskiej-bibliotece.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.