powrót
Stanowisko
Bibliotekarz (Dział Starych Druków i Rękopisów)
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

- prowadzenie polityki gromadzenia książek i czasopism polskich oraz obcych, wydanych do roku 1800 włącznie, rękopisów (m.in. archiwów rodzinnych, spuścizny osób indywidualnych), ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Warszawy i ludzi z nią związanych, księgozbioru podręcznego;
- prowadzenie ewidencji zbiorów Działu oraz dokumentacji wpływów i ubytków;
- opracowywanie zbiorów Działu i prowadzenie ich katalogów;
- organizowanie przechowywania i ochrony zbiorów, kontrolowanie stanu zbiorów oraz wybór pozycji wymagających konserwacji;
- przeprowadzanie skontrów;
- typowanie do digitalizacji najcenniejszych pozycji z zasobu;
- udostępnianie zbiorów do celów naukowych w Czytelni Działu;
- udzielanie informacji w zakresie zbiorów Działu;
- prowadzenie współpracy z innymi instytucjami w zakresie zadań Działu;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu zbiorów Działu;
- prowadzenie działalności popularyzatorsko-wystawienniczej;
- szkolenie pracowników oraz prowadzenie praktyk w zakresie zadań Działu;
- prowadzenie sprawozdawczości z pracy Działu.

Wymagania

- wykształcenie wyższe humanistyczne: preferowana filologia klasyczna;
- doświadczenie biblioteczne - min. 5 lat pracy ze zbiorami starodrucznymi oraz min. 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym;
- znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub włoskiego lub angielskiego (na poziomie co najmniej B2); mile widziana znajomość języka łacińskiego;
- biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
- umiejętność samodzielnego katalogowania starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe) i bardzo dobra znajomość formatu MARC 21 dla starych druków;
- dobra znajomość formatu MARC 21 dla rękopisów,
- umiejętność samodzielnego tworzenia i modyfikowania deskryptorów;
- bardzo dobra znajomość przepisów katalogowania starodruków;
- bardzo dobrej znajomość bibliografii i katalogów starodruków;
- przynajmniej jedna publikacja naukowa;
- umiejętność pracy w zespole;
- sumienność, samodzielność, staranność.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, pakiet socjalny.

Warunki aplikowania

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
- osobiście/pocztą kurierską, w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, I piętro, pokój nr A107, Dział Spraw Pracowniczych i Płac, w zamkniętym opakowaniu, z umieszczonym oznaczeniem: „Rekrutacja, Nr ref. KDR. 110.9.21”.
- pocztą tradycyjną, na adres: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. 365, z dopiskiem: „Rekrutacja, Nr ref. KDR.110.9.21”,
- drogą elektroniczną, w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres: kadry@koszykowa.pl, w tytule maila: „Rekrutacja, Nr ref. KDR. 110.9.21”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.