powrót
Stanowisko
Bibliotekarz/Bibliotekarka w Dziale Produkcji Sinfonia Varsovia
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4200—4800 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

09.07 10.08

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Muzyka
Opis stanowiska

Bibliotekarz/Bibliotekarka w Dziale Produkcji
Sinfonia Varsovia

Wymagania

GŁÓWNE ZADANIA:
- kompletowanie materiałów nutowych zgodnie z harmonogramem koncertów (wypożyczanie, zakup),
- ścisła współpraca z instytucjami zajmującymi się wypożyczaniem nut, w tym w komunikacja w  języku angielskim  z instytucjami zagranicznymi,
- przygotowywanie wycen materiałów nutowych, zawieranie i terminowe rozliczanie umów, dbałość o poprawny obieg dokumentów,
- prowadzenie biblioteki nutowej, katalogowanie zbiorów nutowych Sinfonii Varsovii, uczestniczenie w inwentaryzacji,
- kopiowanie, skanowanie, bindowanie, wysyłanie materiałów nutowych oraz ich komputerowa obróbka,
- współpraca z dyrygentami, inspektorami orkiestry, koncertmistrzami, muzykami i producentami wydarzeń w zakresie przygotowywanych materiałów nutowych, (wprowadzenie korekt, dodatkowej numeracji, głosów),
- przygotowywanie materiałów nutowych do koncertów wyjazdowych krajowych i zagranicznych, nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem nut przy wyjazdach zagranicznych,
- uzupełnianie lub przepisywanie uszkodzonych materiałów nutowych.

WYMAGANIA:
- wykształcenie muzyczne,
- minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza w instytucji kultury,
- znajomość środowiska artystycznego,
- odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
- wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
- doświadczenie w pracy w instytucjach artystycznych o profilu muzycznym,
- posiadanie prawa jazdy.  

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w 10-osobowym dziale,
• możliwość kreowania rozwiązań i wdrażania pomysłów,
• dopłatę do ubezpieczenia zdrowotnego, dofinansowanie z ZFŚS.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz list motywacyjnego na adres praca@sinfoniavarsovia.org z dopiskiem "Bibliotekarz/Bibliotekarka". Termin przesyłania aplikacji 10 sierpnia 2021.
Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl.  Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania przeniesienia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.