powrót
Stanowisko

Praktyka / Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Profil Działalności

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie udostępnia bogaty księgozbiór z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, artystycznych i przyrodniczych. Wśród ponad 750 000 jedn. do najcenniejszych należą kolekcje rękopisów, starych druków i rycin. Wysoko wyspecjalizowana kadra prowadzi prace mające na celu opracowanie i udostępnianie informacji o zbiorach szerokiemu gronu odbiorców.

Adres

Kraków, ul. Sławkowska 17, 31-016

Województwo
Małopolskie
Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Fotografia
  • Grafika
  • Literatura
  • Sztuka
Termin Praktyk
28.02.2023 - 30.06.2023
Długość Praktyk
160 godzin
Tryb

praktyki tylko w tygodniu

Dni robocze

5 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

1. Zapoznanie się ze strukturą Biblioteki, zakresem czynności poszczególnych działów i stanowisk pracy.
2. Zapoznanie się z organizacją prac wewnętrznych.
3. Zapoznanie się z miejscem i rolą Biblioteki w ramach sieci bibliotecznej, formy współpracy z innymi instytucjami w kraju i zagranicą.

Cel Praktyk

Po ukończeniu praktyk Praktykant/-ka:
- zna rodzaje wpływów materiałów bibliotecznych,
- zna i wykorzystuje zasady wyszukiwania i udostępniania zasobów oraz ich ewidencji,
- potrafi efektywnie wyszukiwać informacje,
- zna system i zasady opracowania zbiorów,
- zna rodzaje i zasady współpracy Biblioteki z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Preferowane kierunki studiów

historia, archiwistyka, historia sztuki, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, muzealnictwo, zarządzanie informacją

Dodatkowe wymagania

Pakiet MS Office

Uwagi

brak windy, budynek wielopiętrowy

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.