powrót
Stanowisko
Praktyka / asystent(ka) koordynatora/ koordynatorki projektu
Profil Działalności

Interdyscyplinarny zespół animatorów, kuratorek, managerów kultury prowadzący w Poznaniu Fyrtel Główna– przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i integracji. Pracujemy w III sektorze – od ponad siedmiu lat tworzymy i rozwijamy działania z zakresu animacji i edukacji społeczno-kulturowej oraz sztuki partycypacyjnej.

// więcej info: www.animatorzysmak.pl // www.offopera.pl // www.fyrtelglowna.pl

Adres

ul. Główna 42, 61-007 Poznań

Województwo
Wielkopolskie
Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Marketing
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Termin Praktyk
22.02.2021 - 30.06.2021
Długość Praktyk
160 godzin
Tryb

praktyki tylko w tygodniu

Dni robocze

3 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

– współpraca z koordynatorem/ koordynatorką projektu kulturalno-społecznego /artystycznego podczas programowania i realizacji wydarzeń,
– przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji projektowej,
– wsparcie przy organizacji warsztatów, koncertów, partycypacyjnych działań kulturalnych,
– przygotowywanie prostych materiałów graficznych oraz współpraca przy obsłudze mediów społecznościowych

Cel Praktyk

– nabycie doświadczenia w koordynacji projektu artystycznego oraz społeczno-kulturalnego poprzez współpracę przy bezpośredniej realizacji działań,
– zapoznanie ze specyfiką pracy w kulturze metodą projektu (dokumentacja projektowa, kadra, grupy odbiorców),
– zapoznanie ze specyfiką pracy w organizacji pozarządowej o profilu kulturalnym

Preferowane kierunki studiów

kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury, teatrologia, muzykologia, filologia polska, edukacja artystyczna + kierunki i specjalności pokrewne

Dodatkowe wymagania

– znajomość MS Office, narzędzi Google oraz mediów społecznościowych,
– dokładność, systematyczność, punktualność
– cenimy kreatywność i zaangażowanie!
– mile widziane: dobra organizacja pracy i samodzielność!

Praktyka bezpłatna. W przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania praktykanci/ praktykantki samodzielnie pokrywają koszty zakwaterowania.

Uwagi

Praktykantki/praktykanci, którzy wykażą się zaangażowaniem i kreatywnością mają szansę ubiegać się o stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.