powrót
Stanowisko

Asystent muzealny/Adiunkt w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów

Umowa
etat
Miasto
Lublin
Województwo
Lubelskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

03.01 15.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum

Opis stanowiska

• obsługa ruchu muzealiów i depozytów (wewnętrznego i zewnętrznego), sporządzanie stosownej dokumentacji (umowy, protokoły, upoważnienia, korespondencja), prowadzenie elektronicznej ewidencji ruchu muzealiów;
• pozyskiwanie muzealiów, w tym przygotowywanie umów i protokołów;
• koordynacja i realizacja kwerend zewnętrznych dotyczących zbiorów muzeum;
• koordynacja i realizacja udostępniania fotografii zbiorów z zachowaniem przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do zbiorów;
• udział w inwentaryzacjach zbiorów – cyklicznych kontrolach wpisów w ewidencji ze stanem faktycznym zbiorów;
• udział w opracowywaniu sprawozdań z realizacji zadań działu (w tym sprawozdań dla GUS, MKiDN, NIMOZ);
• sporządzanie tematycznych analiz, zestawień i raportów związanych z wykonywanymi czynnościami;
• praca z archiwaliami i prowadzenie badań proweniencyjnych dotyczących zbiorów;
• sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem zbiorów;
• prowadzenie spraw związanych ze zbiorami zamkniętych oddziałów;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
• prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności muzealnej (m.in. bieżąca archiwizacja dokumentów).

Wymagania

• wykształcenie wyższe – preferowane kierunki humanistyczne: archeologia, historia sztuki, historia, kulturoznawstwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum;
• doświadczenie w zakresie ewidencjonowania, przemieszczania i przechowywania zbiorów muzealnych;
• doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami;
• znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (mile widziana znajomość innych języków obcych);
• obsługa komputera: Windows, pakiet MC Office (w tym excel);
• znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów, prawa autorskiego, dostępu do informacji publicznej;
• samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres;
• umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

• umowę o pracę;
• stałe zatrudnienie;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość zdobycia doświadczenia;
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji;
• rozwój zawodowy.

Warunki aplikowania

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy:
• I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji;
• II etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@mnwl.pl do 15 stycznia 2024 r.

Sposób aplikowania:

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesów rekrutacji na stanowisko Asystenta muzealnego/Adiunkta w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów w Muzeum Narodowym w Lublinie oraz 3 letni okres jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Planowana data rozpoczęcia pracy:
• 1 lutego 2024 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.