powrót
Stanowisko
Asystent/Asystentka Kierownika Magazynów Zbiorów Rzeźby
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

22.11 05.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

Główne zadania na stanowisku:

• opieka nad zbiorami rzeźby w magazynach - dbanie o ich bezpieczeństwo i właściwe warunki przechowywania; współpraca z Laboratorium w zakresie kontroli parametrów czystości powietrza i klimatu w magazynach
• towarzyszenie i pomoc w obsłudze interesantów Muzeum Rzeźby
• wykonywanie prac związanych z oprawą obiektów z kolekcji Muzeum Rzeźby w celu ich wypożyczenia lub na wystawy własne
• współpraca z pracowniami konserwacji w zakresie prac introligatorskich, relokacji obiektów, z pracownią fotograficzną i pracownią skanera w związku z zaplanowanym fotografowaniem i skanowaniem obiektów
• prace związane z przenoszeniem, wieszaniem i zdejmowaniem obiektów w obrębie magazynu
• prace związane z ewidencją zbiorów w magazynie pod kontrolą kierownika magazynu
• udział w skontrach muzeum

Wymagania

• wykształcenie minimum średnie
• znajomość narzędzi pakietu Office
• mile widziana podstawowa znajomość systemu MONA

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
• atrakcyjna lokalizacja: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni i Muzeum Narodowego w Warszawie,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:
„Oferta pracy – 2021/11/mag/MNW”

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przekazać do: 12.12.2021r.,
- wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
- przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia:
„Oferta pracy – 2021/11/mag/MNW”

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys / CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.