powrót
Stanowisko
ASYSTENT/ADIUNKT MUZEALNY
Umowa
etat
Miasto
Szydłowiec
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.04 30.04

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu;
- opracowywanie naukowe zbiorów Działu;
- przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw;
popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań edukacyjnych
- wykonywanie kwerend na potrzeby organizacji wystaw i publikacji;
- przygotowywanie, opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z zakresu etnomuzykologii;
- inicjowanie i prowadzenie badań terenowych w zakresie tematów z obszaru muzyki tradycyjnej;
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne;
- zainteresowania w obszarze instrumentologii;
- umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW;
- umiejętność pracy w zespole;
- znajomość języka angielskiego;
- kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Oferujemy

Warunki pracy:

- rodzaj umowy − umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy − pełny etat;
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

- cv;
- list motywacyjny;
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.