powrót
Stanowisko
Praktyka / Archiwum i Czytelnia
Profil Działalności

Instytut im. J. Grotowskiego jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach. Archiwum zajmuje się przede wszystkim archiwizacją dokumentacji Instytutu. Wśród dokumentów znajdują się m.in. akcydensy oraz fotografie.

Adres

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław, ul. Rynek-Ratusz 27

Województwo
Dolnośląskie
Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Teatr
Termin Praktyk
11.10.2021 - 31.03.2022
Długość Praktyk
240 godzin
Tryb

praktyki tylko w tygodniu

Dni robocze

2 dni w tygodniu

Zakres Obowiązków

katalogowanie materiałów bibliotecznych, archiwalnych;
archiwizacja wycinków prasowych,
opracowanie spisów zdawczo-odbiorczych zarchiwizowanego materiału,
obsługa czytelników i gości Instytutu;
pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych;
przygotowanie projekcji materiałów filmowych;
pomoc kuratorska i organizacyjna w przygotowaniu wystaw.

Cel Praktyk

podstawowe zadania archiwisty: układanie chronologiczne jednostek, paginacja,wypełnianie spisu zdawczo-odbiorczego,
poznanie podstawowych zadań bibliotekarza;
poznanie struktury instytucji kultury,
zapoznanie się z księgozbiorem L. Flaszena oraz z archiwaliami dostępnymi w Instytucie;
zapoznanie się z programem MAK+;
przygotowanie materiałów do projekcji filmowych.

Preferowane kierunki studiów

bibliotekoznawstwo, teatrologia, kulturoznawstwo, filologia polska, antropologia kulturowa, edytorstwo, historia sztuki oraz pokrewne kierunki humanistyczne i artystyczne.

Dodatkowe wymagania
Uwagi

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.

Możesz aplikować na 3 oferty w ramach praktykuj w kulturze.