powrót
Stanowisko

Archiwista Muzeum Niepodległości w Warszawie

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

09.01 22.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum

Opis stanowiska

Archiwista

Wymagania

Główne obowiązki na tym stanowisku:

gromadzenie zasobu archiwalnego
gromadzenie materiałów archiwalnych dotyczących Muzeum wytworzonych przez osoby prawne i fizyczne,
przechowywanie i udostępnianie zgromadzonego zasobu
współpraca z innymi archiwami i instytucjami w zakresie posiadanego zasobu archiwalnego,
terminowe przekazywaniem materiałów, dokumentacji archiwalnej przez pracowników
prowadzenie szkoleń w zakresie gromadzenia i przekazywania dokumentacji niearchiwalnej i archiwalnej do Archiwum Zakładowego,

Preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu Archiwistyki
Samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
Doświadczenie w pracy Archiwum ( minimum 2 lata)
Biegła obsługa komputera
Chęci rozwoju i doskonalenia zawodowego
Odpowiedzialność ,otwartość, komunikatywność

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie

Warunki aplikowania

cv należy składać osobiście w kopercie z dopiskiem „Kadry oferta pracy na stanowisku Archiwista w Muzeum w Warszawie al. Solidarności 62 Warszawa w godzinach 9:00-16:00 (kancelaria/sekretariat) lub e-mailowo kadry@muzn.pl,
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.