powrót
Stanowisko

Archiwista/ka

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

04.08 31.08

Słowa kluczowe
  • Muzeum

Opis stanowiska

• prowadzenie archiwum Muzeum;
• przyjmowanie dokumentów;
• dbanie o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,
• porządkowanie i udostępnianie pracownikom przechowywanej dokumentacji,
• przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
• prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m.in.:
koordynacja czynności kancelaryjnych, bieżący nadzór nad przestrzeganiem i prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, doradzanie pracownikom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, szkolenie pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych, bieżąca aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. archiwizacji i czynności kancelaryjnych oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych przepisów przez Archiwum Państwowe

Wymagania

• studenci studiów magisterskich lub absolwenci kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyka lub studium o kierunku archiwistyka lub ukończony kurs archiwalny 2 stopnia,
• doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego w instytucji publicznej lub pracy w archiwum (w tym staże i praktyki),
• dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. instrukcji kancelaryjnej, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
• umiejętność planowania i organizowania pracy,
• samodzielność, dokładność i skrupulatność,
• umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami

Mile widziane:
• Znajomość PZP i EZD. Rp.

Oferujemy

• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• umowę o pracę.

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – archiwista/ka) w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") informujemy, że:
Administratorem [Pana/Pani] danych osobowych przekazanych nam w związku z procesem rekrutacji jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury pod numerem 96/2016, NIP 9512414063, Regon 364481345.
Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby Administratora danych.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.