powrót
Stanowisko

Archiwista/ka

Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

26.11 19.12

Słowa kluczowe
  • Muzeum

Opis stanowiska

• prowadzenie archiwum Muzeum;
• przyjmowanie dokumentów;
• dbanie o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,
• porządkowanie i udostępnianie pracownikom przechowywanej dokumentacji,
• przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
• prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m.in.:
koordynacja czynności kancelaryjnych, bieżący nadzór nad przestrzeganiem i prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, doradzanie pracownikom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, szkolenie pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych, bieżąca aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. archiwizacji i czynności kancelaryjnych oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych przepisów przez Archiwum Państwowe

Wymagania

• studenci studiów magisterskich lub absolwenci kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyka lub studium o kierunku archiwistyka lub ukończony kurs archiwalny 2 stopnia,
• doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego w instytucji publicznej lub pracy w archiwum (w tym staże i praktyki),
• dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. instrukcji kancelaryjnej, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel,
• umiejętność planowania i organizowania pracy,
• samodzielność, dokładność i skrupulatność,
• umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami,
• wysoka kultura osobista.

Oferujemy

• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego;

Warunki aplikowania

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@mt514.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – archiwista/ka) w terminie do 19 grudnia 2021 r.

W CV proszę umieścić klauzulę:
Niniejszym w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą przy ul. Prymasa A. Hlonda 1, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mt514.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.