powrót
Stanowisko
Animator Kultury w Instytucie Stefana Starzyńskiego
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

23.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

SZUKAMY DYNAMICZNEJ, KREATYWNEJ I OTWARTEJ OSOBY,
DO ZADAŃ KTÓREJ BĘDZIE NALEŻAŁO M.IN.:
 produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych ,
 sporządzanie i przestrzeganie harmonogramów realizacji projektów ,
 negocjowanie i przygotowanie umów z artystami i agencjami
 utrzymywanie kontaktu z artystami, realizatorami
 sporządzanie kosztorysów, bieżąca kontrola finansowa, rozliczanie projektów
( w porozumieniu z działem księgowości )
 osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu ,
 wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

Wymagania

POSZUKUJEMY OSOBY:
 z wyższym wykształceniem humanistycznym,
 znającej bieżące trendy w kulturze,
 samodzielnej, odpowiedzialnej i zorganizowanej,
 skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
 szukającej rozwiązań i możliwości, aby się udało, zamiast koncentrowania na
tym czemu się nie uda :)
 lubiącej pracę w zespole i łatwo nawiązującej kontakty ,
 znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
 o wysokiej kulturze osobistej.

MILE WIDZIANE BĘDĄ:
- zainteresowanie kulturą współczesną, teatrem, fotografią
- podstawowa wiedza z zakresu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- umiejętność redagowania krótkich tekstów
- prawo jazdy kat. B

Oferujemy

W ZAMIAN OFERUJEMY:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
- stabilne warunki pracy i płacy
- udział w przedsięwzięciu dającym wiele satysfakcji jakim jest praca w dynamicznie działającej instytucji kultury

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z Listem Motywacyjnym w formie elektronicznej do dnia 22.10.2021 r. na adres:
kadry@1944.pl
z dopiskiem: Animator Kultury w Instytucie Stefana Starzyńskiego

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Prosimy o zamieszczenie adnotacji" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz.1182,z poźn.zm."

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego administrator prosi o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.
Oświadczenie, o którym mowa może być zawarte w CV w następujący sposób:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu przesłania CV/listu motywacyjnego.”

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych, wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie, będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.