powrót
Stanowisko

Adiunkt w Dziale Historyczno-Edukacyjnym

Umowa
etat
Miasto
Ostrów Mazowiecka
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.02 10.03

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum

Opis stanowiska

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach (stałej oraz czasowych);
- koordynowanie projektów edukacyjnych;
- tworzenie materiałów edukacyjnych dla wszystkich grup odbiorców oraz koordynacja ich produkcji;
- popularyzacja działalności edukacyjnej dla szkół, dzieci, młodzieży, rodzin oraz
seniorów;
- współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami
i szkołami;
- przygotowywanie treści na stronę internetową, media społecznościowe oraz do
publikacji zewnętrznych;
- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych;
- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych;
- włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum;
- współpraca z działami merytorycznymi Muzeum.

Wymagania

- studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii, preferowane kierunki uzupełniające: archeologia, historia sztuki, filologie ze specjalnością pedagogiczną;
- umiejętność popularyzacji wiedzy i znajomość pozaszkolnych form i metod
edukacyjnych;
- umiejętności organizacyjne poparte przykładami realizowanych działań;
- umiejętność tworzenia przystępnych treści edukacyjnych;
- umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;
- umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w realizacji powierzonych
zadań;
- inicjatywa, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
- dyspozycyjność do pracy w weekendy;
- wysoka kultura osobista;
- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia Google, zoom);
- mile widziana znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie;
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
- współtworzenie młodej, rozwijającej się instytucji kultury;
- pracę w kameralnym zespole, w przyjaznej atmosferze.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- CV;
- List motywacyjny;
- W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum - Dom Rodziny Pileckich, proszę o przedłożenie dodatkowego oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez - Muzeum Dom Rodziny Pileckich przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

Dokumenty i aplikacje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem “Rekrutacja na stanowisko adiunkt w Dziale Historyczno-Edukacyjnym” na adres: poczta@muzeumpileckich.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2024 r.
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą
rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.