powrót
Stanowisko
Zastępca Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

19.02 08.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Dział: Muzeum Warszawy
Nr ref.: ZDKR/2021

Zakres obowiązków:
 współtworzenie polityki gromadzenia zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji oraz polityki upowszechniania wiedzy o zasobach Muzeum
 nadzór nad projektami nowych oddziałów Muzeum
 nadzór nad bezpieczeństwem kolekcji
 planowanie działalności funkcjonowania obszaru Kolekcji i Rozwoju Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
 nadzór nad realizacją zadań powierzonych w obszarze inwentaryzacji, konserwacji oraz gromadzenia i wyceny zbiorów
 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biblioteki w Muzeum
 zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania w obszarze ds. Kolekcji i Rozwoju oraz w ramach udzielonych pełnomocnictw

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym
 min. 5 lat stażu pracy, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury
 doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej
 znajomość problematyki udostępniania i rozpowszechniania zbiorów
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański lub francuski
 umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:
 doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum
 doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych
 doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych w systemie grantowym, w tym z mechanizmu norweskiego EOG
 odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność , szybkość i skuteczność w działaniu, skrupulatność, umiejętności analityczne

Oferujemy

 nawiązanie stosunku pracy na podstawie Powołania
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 Listy motywacyjny oraz CV z numerem referencyjnym (nr ref. ZDKR/2021) zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 08.03.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla kandydata
https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania-dla-kandydatow-kandydatek.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.