powrót
Stanowisko
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.10 03.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Nr ref.: ZA_DZDA/2021

Zakres obowiązków:
1. Planowanie działalności administracyjno-technicznego obszaru funkcjonowania Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Muzeum
2. Nadzór nad:
• bezpieczeństwem Muzeum,
• przygotowaniem procesów inwestycyjnych, ich zarządzaniem i realizacją,
• realizacją zadań związanych z utrzymaniem technicznym obiektów muzealnych, w tym w okresie objętym gwarancją i rękojmią,
• bieżącą obsługą administracyjną i prawną,
• obsługą informatyczną Muzeum,
3. Zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania związane z zarządzaniem operacyjnym Muzeum oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych oraz udzielonych upoważnień,
4. Udział w opracowaniu wszystkich polityk przygotowywanych w Muzeum Warszawy

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe specjalistyczne
 min. 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 umiejętność opracowania i wdrażania strategii i planów rozwoju Muzeum
 doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej
 rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

Oferujemy

Co oferujemy:
 nawiązanie stosunku pracy na podstawie Powołania
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 niezbędne narzędzia do pracy
 pracę w prężnie działającej instytucji kultury
 motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy
 codzienny kontakt z fascynującymi obiektami prezentowanymi na wystawie stałych i wystawach czasowych

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 list motywacyjny oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. ZA_DZDA/2021) zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 03.11.2021. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania-dla-kandydatow-kandydatek.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.