powrót
Stanowisko
Zastępca Dyrektora do spraw promocji
Umowa
etat
Miasto
Toruń
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.06 14.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Marketing
  • Sztuka
Opis stanowiska

Do obowiązków należy:

• kreowanie, nadzorowanie i zarządzanie promocją ECFC w Polsce i na świecie,
• kreowanie, nadzorowanie i zarządzanie komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną ECFC,
• nadzorowanie działań związanych z promocją wydarzeń kulturalnych organizowanych i koordynowanych przez instytucję,
• nadzorowanie, planowanie i realizacja działań public relations, utrzymywanie i poszerzanie kontaktów z mediami,
• nadzorowanie przygotowywania i realizacji materiałów informacyjnych i reklamowych:, np. plakatów, gadżetów, informacji prasowych, etc.,
• nadzorowanie przygotowywania i realizacji promocji oraz materiałów informacyjnych
i reklamowych związanych z ofertą ECFC w zakresie posiadanego sprzętu i wyposażenia
oraz funkcjonującego kina,
• nadzorowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi działalność ECFC,
• nadzorowanie wielopłaszczyznowej komunikacji z mediami elektronicznymi i analogowymi
za pomocą mediów internetowych,
• budowanie strategii rozwoju publiczności oraz inicjowanie nowych sposobów promocji,
• współpraca z Dyrektorem Festiwalu CAMERIMAGE oraz Dyrektorem Marketingu Festiwalu CAMERIMAGE w zakresie współorganizacji Festiwalu CAMERIMAGE w odniesieniu do promocji Festiwalu CAMERIMAGE w ramach działań przewidzianych do realizacji przez ECFC,
• kreowanie, nadzorowanie i zarządzanie promocją ECFC w ramach realizacji Festiwalu CAMERIMAGE w uzgodnieniu z Dyrektorem Festiwalu CAMERIMAGE oraz Dyrektorem Marketingu Festiwalu CAMERIMAGE,
• bieżąca współpraca w zakresie promocji Festiwalu CAMERIMAGE z pracownikami Głównego Biura Festiwalowego CAMERIMAGE,
• współpraca i wykonywanie obowiązków wskazywanych przez Dyrektora Instytucji Kultury – ECFC w zakresie promocji instytucji i wszystkich projektów przez nią realizowanych,
• wykonanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora Instytucji Kultury – ECFC.

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w obszarze promocji projektów kulturalnych – min. 3-letni staż,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem – min. 3-letni staż,
• znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
• zaawansowana znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
• praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu promocji, PR, e-PR, CSR, działań ATL i BTL, tematyk SEO/SEM,
• znajomość bieżących trendów i narzędzi promocyjnych i marketingowych,
• umiejętności związane z zarządzaniem zespołem,
• wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, ustalania priorytetów oraz umiejętność delegowania zadań,
• umiejętność analitycznego myślenia i nieszablonowego działania,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• zdolność koordynacji oraz integrowania interesów i działalności organizacji,
• dyspozycyjność, punktualność, rzetelność.

2. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w produkcji projektów artystycznych (m.in.: pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarządzanie budżetem, przygotowywanie logistyki projektu, znajomość prawa autorskiego, współpraca z artystami, budowanie strategii promocji, rozliczanie projektów),
• doświadczenie w publicznych wystąpieniach,
• lekkie pióro,
• gotowość podejmowania wyzwań wykraczających poza standardy przyjęte w instytucjach o podobnym charakterze,
• znajomość funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym instytucji kultury,
• znajomość procedur udzielania zamówień publicznych,
• prawo jazdy,

Oferujemy

Umowę o pracę w państwowej instytucji kultury Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. promocji” należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 12:00 w siedzibie instytucji bądź listownie na adres: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, w godzinach między 10:00 a 15:00 (z dopiskiem, „Do rąk Dyrektora ECFC”). Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do instytucji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.