powrót
Stanowisko
Zastępca Dyrektora do spraw inwestycyjnych
Umowa
etat
Miasto
Toruń
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.06 24.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do obowiązków należy:
• wsparcie, nadzorowanie, zarządzanie realizacją budowy siedziby ECFC w Toruniu,
• nadzorowanie wszystkich działań związanych z wyżej wskazaną budową,
• współpraca z projektantami, wykonawcami, urzędami oraz innymi instytucjami na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego,
• współpraca z organami administracyjnymi przy pozyskiwaniu pozwoleń administracyjnych,
• współpraca z projektantem przy tworzeniu dokumentacji technicznej,
• tworzenie materiałów przetargowych i nadzór nad realizacją przetargów na wyłonienie dostawców urządzeń/wykonawców robót,
• udział w negocjacjach kontraktowych i przygotowywanie umów,
• współpraca z Nadzorem Inwestorskim przy realizacji inwestycji,
• kontrola prowadzonej inwestycji, w tym zgodności z przepisami prawa budowlanego i dokumentacją projektową, jakości standardu wykonywanych prac, terminowości, monitoring budżetu inwestycji,
• udział w odbiorach i rozliczaniu inwestycji,
• przygotowywanie raportów/zestawień realizowanych inwestycji,
• nadzorowanie merytorycznego przygotowywania i realizacji materiałów informacyjnych, prasowych, drukowanych dotyczących budowy,
• współpraca i wykonywanie obowiązków wskazywanych przez Dyrektora Instytucji Kultury – ECFC w zakresie prowadzenia inwestycji i innych działań powiązanych,
• wykonanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora Instytucji Kultury – ECFC.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w samodzielnym nadzorowaniu procesu inwestycyjnego w budownictwie kubaturowym – min. 3-letni staż,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem – min. 3-letni staż,
• znajomość prawa budowlanego,
• doświadczenie w kontaktach z urzędami i samodzielnym uzyskiwaniu decyzji i opinii urzędowych
w procesie administracyjnym, znajomość procedur KPA
• doświadczenie w negocjacjach z gestorami mediów, w odbiorach technicznych inwestycji
i w przeprowadzaniu procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
• zaawansowana znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
• umiejętności związane z zarządzaniem zespołem,
• wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, ustalania priorytetów oraz umiejętność delegowania zadań,
• umiejętność analitycznego myślenia i nieszablonowego działania,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• zdolność koordynacji oraz integrowania interesów i działalności organizacji,
• dyspozycyjność, punktualność, rzetelność.

Wymagania dodatkowe:
• bardzo dobra znajomość aspektów prawno-techniczno-ekonomicznych związanych z procesami inwestycyjnymi,
• doświadczenie w zakresie harmonogramowania prac budowlanych,
• umiejętności egzekwowania jakościowego i terminowego wykonywania umów przez wykonawców,
• doświadczenie w publicznych wystąpieniach,
• gotowość podejmowania wyzwań wykraczających poza standardy przyjęte w instytucjach o podobnym charakterze,
• znajomość funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym instytucji kultury,
• znajomość procedur udzielania zamówień publicznych,
• prawo jazdy,
• znajomość języka angielskiego mile widziana.

Oferujemy

Umowę o pracę w państwowej instytucji kultury Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych” należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku do godziny 12:00 w siedzibie instytucji bądź listownie na adres: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, w godzinach między 10:00 a 15:00 (z dopiskiem, „Do rąk Dyrektora ECFC”). Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do instytucji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.