powrót
Stanowisko
WIOLONCZELA – MUZYK ORKIESTROWY – LIDER SEKCJI/ZASTĘPCA LIDERA KONTRABAS – ZASTĘPCA LIDERA SEKCJI
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.01 10.02

Słowa kluczowe
  • Muzyka
Opis stanowiska

Wiolonczela – 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego lidera sekcji wiolonczel (w podziale:
50% w charakterze lidera, 50% w charakterze zastępcy lidera),
Kontrabas – 1/2 etatu w charakterze muzyka orkiestrowego zastępcy lidera sekcji kontrabasów.

Wymagania

1. Wymagania formalne:
• bardzo dobra gra na instrumencie,
• wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,
• umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
• mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

3.Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy z opisem dotychczasowych osiągnięć artystycznych
• list motywacyjny
• pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w
Krakowie przy ul. Łokietka 14, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych
złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu
rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że
mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie
zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data i podpis

Oferujemy

rodzaj umowy – umowa o pracę,
• miejsce pracy – siedziba Orkiestry Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie przy ul.
Łokietka 14 oraz sale koncertowe,
• godziny pracy – zgodnie z miesięcznym harmonogramem.

Warunki aplikowania

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.02.2022 roku. Zgłoszenia należy wysyłać:
• pocztą elektroniczną na adres office@sinfoniettacracovia.com, w tytule:

Ad. I. Wiolonczela – egzamin 2022
lub/i
Ad. II. Kontrabas – egzamin 2022

• za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) na adres:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA
ul. Łokietka 14
30-010 Kraków
z dopiskiem:
Ad. I. Wiolonczela – egzamin 2022
Ad. II. Kontrabas – egzamin 2022

7. Przesłuchania odbędą się w dniach:
• Ad. I. 10.03.2021
• Ad. II. 11.03.2021

Na przesłuchania zaproszeni zostaną kandydaci i kandydatki wybrani na podstawie nadesłanych CV, spełniający wymogi formalne, powiadomieni przez biuro orkiestry o miejscu i godzinach przesłuchań.

8. Programy przesłuchań:
Orkiestra zapewnia akompaniatora / akompaniatorkę. I etap przesłuchań odbywa się za kotarą.

Ad. I. WIOLONCZELA
1. ETAP
• J. Haydn – Koncert D-dur Hob. VIIb/2 op. 101 (cz. I + kadencja M. Gendrona)
• J. S. Bach – Preludium z IV, V lub VI Suity na wiolonczelę solo

2. ETAP
• R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 (cz. I)
lub
• A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 (cz. I)

• W.A. Mozart – Symfonia C-dur Jowiszowa KV 551 cz. IV (t. 46-71 oraz t. 94-157)
• L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 / cz. II (t. 98-106, t. 114-123) oraz
cz. IV (t. 453-462)
• F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur op. 90 / cz. I (t. 25-51, t. 261-285) oraz
cz. IV (t. 32-52)
• P. Czajkowski – Souvenir de Florence op. 70 / cz. II (od Tempo primo do litery F)
• B. Bartok – Divertimento na orkiestrę smyczkową Sz. 113 / cz. I (t. 80-95) oraz
cz. III (t. 184-221)
• K. Penderecki – Sinfonietta per archi nr 1 / wstęp-kadencja i cz. II cała
• B. Britten – Wariacje na temat Franka Bridge’a / Marsz (całość) oraz Fuga i Finał
(od numeru 30 do 31)

3. ETAP
• W.A. Mozart – Divertimento F-dur KV 138 / cz. I
(wspólne wykonanie z kameralistami Sinfonietty Cracovii, prowadz

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.