powrót
Stanowisko
Technik
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

12.07 30.07

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
  • Teatr
Opis stanowiska

• odpowiedzialność za obsługę techniczną wydarzeń odbywających się w teatrze
• obsługa i realizacja dźwięku i światła podczas prób, spektakli, koncertów i innych wydarzeń
• realizacja nagrań audio, video
• obsługa techniczna multimediów
• prowadzenie ewidencji sprzętu
• znajomość rynku urządzeń i akcesoriów akustycznych oraz elektrycznych
• umiejętność współpracy z artystami

Wymagania

1. Wymagania formalne
• wykształcenie minimum średnie
• znajomość aparatury dźwiękowej (zasad działania, obsługi i konserwacji urządzeń)
• znajomość aparatury oświetleniowej (zasad działania, obsługi i konserwacji urządzeń)
• doświadczenie w technicznej obsłudze wydarzeń kulturalnych, szczególnie spektakli teatralnych
• dyspozycyjność (praca w soboty i niedziele)
• umiejętność pracy w zespole
2. Wymagania dodatkowe
• mile widziane doświadczenie przy nagłaśnianiu i oświetlaniu imprez oraz przy realizacji spektakli „na żywo” (światło i dźwięk)
• wykształcenie związane z charakterem pracy
• ogólne zdolności techniczne
• uprawnienia SEP do 1kV w zakresie eksploatacji

Oferujemy

• pracę przy ciekawych projektach kulturalnych
• stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
• miejsce pracy – Teatr Praska 52

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
• Klauzula Rodo: http://www.ckpodgorza.pl/praca
• Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r.
• do godz. 15.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków
(w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: TECHNIK”
• lub drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Centrum Kultury Podgórza w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również niewybrania żadnego kandydata.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.