powrót
Stanowisko
technik realizacji dźwięku
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

30.08 15.09

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
  • Teatr
Opis stanowiska

Zakres obowiązków
• realizacja oświetlenia i dźwięku na próbach, spektaklach teatralnych i widowiskach,
• montaż i demontaż scenografii związanej ze spektaklem, widowiskiem czy innym wydarzeniem artystycznym,
• prowadzenie ewidencji powierzonego sprzętu świetlnego, akustycznego, rekwizytów, materiałów eksploatacyjnych oraz narzędzi i sprawowanie nadzoru nad ich wykorzystaniem,
• współpraca ze środowiskiem artystycznym przy realizacji spektakli i eventów,
• dodatkowo przyjmowanie zapisów oraz opłat od uczestników zajęć – obsługa systemu zarządzania zajęciami, kasy fiskalnej, terminala płatniczego, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz terminowych rozliczeń.

Wymagania

Wymagania formalne
• minimum wykształcenie średnie (preferowane techniczne),
• doświadczenie w zakresie obsługi technicznej wydarzeń teatralno-widowiskowych,
• umiejętność obsługi urządzeń audio-analogowych i cyfrowych,
• uprawnienia SEP do 1 kV,
• dyspozycyjność – praca w godzinach popołudniowych i w weekendy

Wymagania dodatkowe
• umiejętność w diagnozowaniu sprawności działania sprzętu akustycznego i oświetleniowego,
• umiejętność technicznej obsługi sceny,
• komunikatywność i otwartość na zmiany,
• umiejętność obsługi komputera,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole artystycznym,
• mile widziane doświadczenie w pracy w sektorze kultury,
• ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Centrum Kultury Podgórza.

Wymagane dokumenty
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oferujemy

Warunki pracy i płacy
• rodzaj umowy − umowa o pracę,
• wymiar czasu pracy − pełny etat lub część etatu,
• miejsce pracy – jednostki Centrum Kultury Podgórza – Teatr Praska 52

Warunki aplikowania

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15-09-2021 r.
- do godz. 15.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków
(w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko: TECHNIK.
- lub drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Złożone aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji zostają komisyjnie zniszczone.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.