powrót
Stanowisko
Teatr Lalka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko inspicjent-rekwizytor
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
WARSZAWA
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

07.01 20.01

Słowa kluczowe
  • Teatr
Opis stanowiska

• udział w próbach oraz przedstawieniach zgodnie
z rozkładem zajęć,
• organizacyjne kierowanie próbami i przedstawieniami, zabezpieczając punktualne ich rozpoczynanie i sprawny przebieg,
• sprawdzanie oraz odnotowywanie w raporcie z próby lub przedstawienia obecności osób biorących udział w próbie
i przedstawieniu,
• podawanie sygnałów na rozpoczęcie przedstawienia oraz kolejnych aktów,
• przygotowanie rekwizytów przed próbą/przedstawieniem, dostarczanie ich aktorom w czasie prób i spektakli zgodnie ze scenariuszem,
• po ukończeniu próby/spektaklu zabezpieczanie i usuwanie wszystkich rekwizytów ze sceny do magazynów rekwizytów,
• utrzymanie rekwizytów w należytym stanie czystości i ich podstawowa konserwacja (zabezpieczenie przez zniszczeniem, uszkodzeniem),
• komunikacja z pracowniami (w czasie eksploatacji – informowanie, uzgadnianie terminów napraw, w czasie produkcji – wykaz poprawek, modyfikacji),
• dokonywanie przeglądu rekwizytów przed wznowieniem,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymagania

• odpowiedzialność za powierzone zadania i mienie,
• umiejętność współpracy w zespole,
• bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
• przyjazną atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 20.01.2021r., do godziny 15.00 na adres: produkcja@teatrlalka.pl
Adres składania dokumentów
pl. Defilad 1, pok. 214
00 - 901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „inspicjent”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.