powrót
Stanowisko
Teatr Lalka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko akustyk
Umowa
dzieło / na zlecenie / etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

07.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
  • Teatr
Opis stanowiska

• przygotowywanie, montaż, realizacja dźwięku w spektaklach teatralnych, koncertach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Teatr;
• przygotowywanie i realizacja prób na etapie produkcji i eksploatacji;
• przygotowanie materiału dźwiękowego w uzgodnieniu z reżyserem, kompozytorem lub producentem;
• dbałość o powierzony sprzęt oraz utrzymanie go w gotowości eksploatacyjnej;
• bieżąca konserwacja sprzętu;
• prowadzenie dokumentacji przedstawień zawierających spis materiałów, procedur i pojedynczych operacji, pozwalających w razie konieczności na obsługę prób i przedstawień przez inną uprawnioną osobę;
• montaż, załadunek i rozładunek sprzętu;
• zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń;
• przechowywanie sprzętu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób i mienia oraz ich ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

Wymagania

• wykształcenie minimum średnie, kierunkowe lub pokrewne;
• doświadczenie w realizacji dźwięku do spektakli teatralnych lub operowych;
• znajomość sprzętu nagłośnieniowego, w szczególności cyfrowych
stołów mikserskich DiGiCo, umiejętność pracy z mikroportami i systemami
bezprzewodowymi;
• znajomość oprogramowania do nagrywania, edycji i konwersji dźwięku
(preferowany Steinberg Cubase, Wave Lab);
• znajomość podstaw elektryki, uprawnienia SEP do 1kV z zakresu
eksploatacji będą dodatkowym atutem;
• umiejętność obsługi projektorów multimedialnych;
• znajomość oprogramowania do realizacji projekcji wideo (Resolume
Arena) oraz umiejętność prostego montażu;
• znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski),
• umiejętność analitycznego myślenia;
• samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej;
• zaangażowanie w wykonywane działania;
• wysoka kultura osobista;
• umiejętność pracy w zespole;
• dyspozycyjność - gotowość do pracy również w godzinach wieczornych
i w weekendy;
• gotowość do wyjazdów;
• niekaralność.

Oferujemy

• ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
• przyjazną atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.01.2021r., na adres: produkcja@teatrlalka.pl
Adres składania dokumentów
pl. Defilad 1, pok. 214
00 - 901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „akustyk”

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.