powrót
Stanowisko
Starszy Specjalista
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.06 30.06

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Wybrana osoba dołączy do zespołu prawników i będzie współuczestniczyła w obsłudze prawnej Muzeum Historii Polski. Na stanowisku istnieje także możliwość zdobycia lub poszerzenia doświadczenia przy obsłudze prawnej złożonej inwestycji budowlanej (budowa budynku oraz wystawy stałej).
Zakres obowiązków:
• opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych Muzeum w szczególności regulaminów, zarządzeń i innych aktów wew.,
• sporządzanie, opiniowanie i parafowanie umów i innych aktów dokumentujących czynności prawne, których stroną jest Muzeum,
• udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych ,
• monitorowanie obowiązujących przepisów prawa oraz dostosowywanie wewnętrznych regulacji do zmian zachodzących w prawie;
• opracowanie projektów pełnomocnictw,
• sporządzanie projektów pism w ramach korespondencji z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami,
• prowadzenie lub udział w negocjacjach z kontrahentami;
• współpraca z pozostałymi Komórkami organizacyjnymi Muzeum, w szczególności w zakresie przygotowywania dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
• udział w komisjach przetargowych.

Wymagania

Wymagania:
• znajomość przepisów w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa o ochronie danych osobowych oraz prawo autorskie,
• wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związane z obsługą prawną,
• wysoka kultura osobista,
• odpowiedzialność za powierzone zadania,
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
• nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie,
• umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów,
• umiejętność dzielenia się wiedzą,
• umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie,
• umiejętność ustalania priorytetów,
• znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej, na poziomie komunikatywnym,
• mile widziane doświadczenie w instytucjach finansowanych ze środków publicznych oraz przy obsłudze prawnej procesu budowlanego.

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin,
• praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• możliwość przystąpienia do programu sportowego,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego lub ubezpieczenia na życie.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 30 czerwca 2021 r., w tytule podając nr referencyjny: MHP-DP/06/2021

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.