powrót
Stanowisko
Starszy Specjalista/ Główny Specjalista w Dziale Administracji i Inwestycji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
zawodowe
Czas trwania oferty

20.12 20.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Teatr
Opis stanowiska

- dokonywanie zakupów niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru;
- prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów do obiektów i budynków Teatru;
- prowadzenie dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkami i lokalami, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach i wokół siedziby wraz z ochroną;
- udział w przygotowaniu dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych w oparciu i w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych obowiązującymi w Teatrze;
- opracowywanie i prowadzenie umów administracyjno-inwestycyjnych, weryfikacja zgodności zamówionych usług i dostaw, monitorowanie realizowanych umów administracyjnych;
- przygotowywanie oraz prowadzenie raportów, zestawień, ewidencji, sprawozdań dla Dyrekcji i Kierownika Działu;
- zamieszczanie i aktualizacja informacji w BIP;
- nadzór nad współpracą z dostawcami i wykonawcami;
- pozostała obsługa administracyjna spraw (m.in. wynikających z różnych ustaw np. w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Wymagania

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, które swoim zakresem kształcenia obejmowały zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi lub dowolnie ukończony kierunek studiów wyższych oraz odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych - w tym obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.);
- minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego (w tym mile widziane co najmniej 2 - letnie doświadczenie w tym zakresie w instytucji kultury);
- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych (mile widziane doświadczenie w instytucji kultury);
- prawo jazdy kat. B;
- wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
- wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji;
- otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

Oferujemy

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
- ciekawą, pełną wyzwań pracę;
- współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole;
- pracę w instytucji z ponad piętnastoletnią tradycją;
- możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

Warunki aplikowania

1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres rekrutacja@mteatr.pl w tytule wiadomości wpisując: „Rekrutacja – Dział Administracji i Inwestycji – Imię i nazwisko” do dnia 20 stycznia 2022 r.
2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Starszy Specjalista/ Główny Specjalista – Dział Administracji i Inwestycji, ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Klauzula informacyjna dostępna pod adresem:
https://www.mteatr.pl/pl/specjalista-dzial-administracji-inwestycji

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.