powrót
Stanowisko
Starszy referent/ Starsza referentka ds. komunikacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

04.10 18.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • IT
  • Marketing
  • Muzeum
  • Nowe media
Opis stanowiska

Muzeum Warszawy poszukuje
Starszego referenta/ Starszej referentki ds. komunikacji
Jeśli lubisz wyzwania, jesteś dobrze zorganizowany/na, chcesz się rozwijać, a zarazem interesujesz się światem kultury, to szukamy właśnie Ciebie!
Dział: Zespół Komunikacji
Nr ref.: SR_DZKO/2021

Zakres obowiązków:
 przygotowywanie rekomendacji dotyczących nakładów i sposobu dotarcia materiałów promocyjnych i informacyjnych do określonych grup docelowych
 pomoc w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym organizowanych przez Muzeum
 pomoc w wyszukiwaniu nowych rozwiązań ATL i BTL i ich realizacja
 przygotowywanie procedur administracyjnych związanych z realizowanymi działaniami w oparciu o prawo zamówień publicznych
 nadzór nad produkcją materiałów promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz internetowych)
 organizacja nagrań video i dokumentacji fotograficznej o charakterze promocyjnym
 współpraca z podwykonawcami, sporządzanie umów i koordynowanie ich realizacji oraz rozliczenie współpracy
 przygotowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji i materiałów promocyjnych związanych z realizowanymi projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie minimum średnie
 umiejętność obsługi komputera: MS Office, Pakiet Adobe
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Ucieszymy się jeśli:
 kształciłeś/kształciłaś się na kierunkach związanych z podstawową działalnością Muzeum
 posiadasz doświadczenie w zakresie planowania działań promocyjnych, kampanii outdoor ATL i BTL
 jesteś kreatywny/kreatywna
 nie boisz się wielozadaniowości, umiesz pracować presją czasu, i jesteś rzetelny/rzetelna

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SR_DZKO/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl
Termin składania aplikacji: 18.10.2021. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania-dla-kandydatow-kandydatek.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.