powrót
Stanowisko
Starszy bibliotekarz/kierownik biblioteki
Umowa
etat
Wynagrodzenie

od 3100 PLN brutto

Miasto
Wieliszew
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

22.02 21.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

• udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom
• prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
• prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
• prowadzenie rejestrów bibliotecznych w programie komputerowym MAK+,
• doradztwo w zakresie doboru literatury,
• inne prace wynikające z zakresu obowiązków starszego bibliotekarza/kierownika biblioteki
• organizacja i koordynacja pracy biblioteki i jej filii oraz ich nadzór (w przypadku zatrudnienia na stanowisku kierownika biblioteki)

Wymagania

I. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane wyższe kierunkowe lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie zgodnym z wykonywaną pracą: bibliotekoznawstwo);
• znajomość przepisów dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz jej finansowania, w szczególności:
(a) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 194,);
(b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
• co najmniej trzyletni staż pracy w bibliotece;
• umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS OFFICE;
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
• dyspozycyjność;
• odpowiedzialność, kreatywność;
• wysoka kultura osobista;
• umiejętność organizowania działalności polegającej na promowaniu czytelnictwa;
• zdolności plastyczno-manualne;
• umiejętności zarządzania zespołem;
• znajomość programu bibliotecznego MAK+.

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę;
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 3100 zł brutto;
• system nagród uznaniowych;
• dodatek za wysługę lat;
• dodatek funkcyjny (w przypadku zatrudnienia na stanowisku kierownika biblioteki);
• fundusz socjalny;
• system szkoleń;
• pracę w przyjaznej atmosferze.

Warunki aplikowania

Skany wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy przesłać drogą e-mailową na adres kultura@wieliszew.pl w terminie do 21 marca 2021 z tytułem „Nabór na stanowisko starszego bibliotekarza/kierownika biblioteki”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.