powrót
Stanowisko
Starszy asystent muzealny
Umowa
etat
Miasto
Wdzydze
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.10 29.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Film
  • Fotografia
  • Grafika
  • Marketing
  • Muzeum
  • Nowe media
Opis stanowiska

1) organizowanie i realizowanie promocji działań kulturalnych Muzeum;
2) opracowywanie tekstów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych;
3) administrowanie mediami społecznościowymi i stronami www;
4) reprezentowanie Muzeum w mediach;
5) tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej;
6) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych;
7) organizowanie, koordynowanie i realizowanie wydarzeń muzealnych;
8) oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych i prowadzenie zajęć edukacyjnych;
9) udział w badaniach terenowych, opiece nad zbiorami i inwentaryzacjach;
10) opracowywanie wniosków o dotacje i podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe specjalistyczne (ukończenie studiów wyższych i uzyskanie dyplomu magisterskiego w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów);
2) co najmniej 2-letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:
1) ukończone studia z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa;
2) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych i w kontaktach z mediami;
3) doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów;
4) znajomość obsługi mediów społecznościowych i narzędzi marketingowych;
5) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
6) biegła znajomość obsługi komputera w tym umiejętność obsługi programu
do projektowania graficznego i/lub montażu filmów;
7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
8) kreatywność i gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji;
9) dyspozycyjność.

Oferujemy

1) stabilne warunki zatrudnienia
2) możliwość rozwoju zawodowego

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) podpisany list motywacyjny;
2) życiorys zawodowy (CV) zawierający dane osobowe obejmujące:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) dane kontaktowe,
d) wykształcenie,
e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
3) kserokopie:
a) dokumentów potwierdzających wykształcenie,
b) świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Muzeum lub przesłać na adres: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, 83-406 Wdzydze, ul. T. i I. Gulgowskich 68 w terminie do dnia 29.10.2021 do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.
Dokumenty aplikacyjne złożone po upływie terminu składania (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Muzeum) nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.